Verk + Art

Amanuelabiy
I vårt showroom
28 September – 25 November 2022

 • The Realization, 2021

  Amanuelabiy

  Olja på duk

  Höjd 150 cm
  Bredd 200 cm

  Pris 120 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor, kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Fear and Excitement, 2021

  Amanuelabiy

  Olja på duk

  Höjd 150 cm
  Bredd 200 cm

  Pris 120 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor, kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Jammed inside #2

  Amanuelabiy

  Olja på duk

  Höjd 144.5 cm
  Bredd 100 cm

  Pris 65 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor, kontakta vår konstkurator Simone Schmid

Amanuelabiy

Amanuelabiy tar oss med sina målningar till en värld som känns både främmande och bekant. På väldiga dukar öppnar sig storslagna landskap som bildar bakgrunden till surrealistiska möten i förgrunden. I utställningen hos Verk möter vi de tre nya målningarna The Realization, Fear and Excitement och Jammed Inside #2.

Det är strikta arkitektoniska strukturer som tornar upp sig framför betraktaren, med tydliga vinklar i klara, eldiga färger. Är detta en byggnad? En ställning, ett torn, en skulptur? Formen har till synes ingen funktion, utan bara finns där, i målningens centrum.

Bakgrundens mjuka färger i beige och ljusblå kontrasterar och lyfter fram figurerna som målningarna kretsar kring. Det är ett öppet landskap som inte avslöjar mer om var scenen utspelar sig. Det kan vara ett öken, en savann, ett flygfält. Inga människor syns. Trots att konstnären inte ger oss någon fingervisning kring föremålens storlek, antyder målningarnas format att de är stora. De tar plats.

I Fear and Excitement ser vi en stor komplex gul kropp med raka linjer och vassa vinklar. Snett bakom står en pendang i mjuka organiska former och färger. Formerna verkar spegla och interagera med varandra. I The Realization däremot växer de två kropparna ihop. Det organiska och det industriella möts och går upp i varandra för att bilda en enda struktur. Jammed Inside #2 är en ytterligare variation, där den organiska kroppen omsluts av en knallorange byggnadsstruktur. Kväver den den organiska formen? Eller kommer den i sin tur expandera så att byggnaden sprängs?

Amanuelabiys verk utgår ifrån ett spänningsförhållande mellan olika material, former och färger. Ofta är det naturen som ställs mot strikta geometriska former, metall och tillverkade föremål, och det organiska mot det industriella. Han rör sig på gränsen mellan det figurativa måleriet och det abstrakta, genom att avbilda abstrakta strukturer på ett figurativt sätt i en figurativ kontext. På så sätt leker han med vår perception av vår materiella omgivning, både den naturliga och den av människan skapade. Han för tankarna till människans relation till naturen, till vår byggda omgivning, och till vår egen kropp i världen. Hans måleri, och även hans skulpturala verk, utforskar förhållandet mellan olika kroppar, språk och attityd – både i det symboliska och det mänskliga. Det finns ett spänningsmoment som visar på både beroende och konflikt, samspel och stöd. Med referenser till klassiskt landskapsmåleri,arkitekturskildringar och en blinkning till bakgrunderna i Salvador Dalís målningar väver han ihop olika kulturer och tolkningsmöjligheter.

Relationen och samspelet mellan den strikta formen och den organiska kroppen är något som vi även kan hitta i Verks kollektioner. Att skapa möbler handlar alltid om att tänka kring den mänskliga kroppen, dess beskaffenhet och behov. Amanuelabiys målningar speglar och vidareutvecklar på så sätt en tanke som även finns i möblerna vi sitter i när vi betraktar dem.

Amanuelabiy är född 1980 i Etiopien och har utbildat sig till konstnär vid Alle School of Fine Arts & Design (Addis Abeba, Etiopien), HDK-Valand (Steneby, Göteborgs universitet) och Kungliga Konsthögskolan (Stockholm). Han började sin karriär med måleri men har under de senaste åren främst arbetat med skulptur och metall, ofta i det offentliga rummet. Måleriet har han dock aldrig övergivet och på senaste tid arbetat med stora format. Han har ställt ut i olika institutionella sammanhang, på konstnärsdrivna gallerier och privata konstinitiativ. Amanuelabiy har arbetat med ett flertal offentliga utsmyckningar och uppdrag, bl.a. i Dals-Långed, och är representerad i Stockholm landstings samling. 2022 köpte Nacka kommun skulpturen Each other som i samband med festivalen Wallstreet Stockholm placerades permanent i Sickla strandpark.

VERK + KONST

I Verks showroom på Södermalm i Stockholm kan du, förutom våra möbler, också uppleva samtidskonst. Samarbetet med konstcuratorn Simone Schmid har öppnat för dialog med såväl nya som etablerade konstnärer. Hon väljer ut konstnärskap som ställer frågor och bjuder in till dialog. Genom att öppna dörrarna för konst sätter vi oss själva i ett nytt sammanhang. Vi hoppas att både kunna erbjuda konstälskare ett nytt sätt att se möbler och designintresserade en ingång till samtidskonsten.

Utställningen i showroomet

Varar mellan den 28 september till 25 november 2022
Showroomet är öppet måndag till fredag
10:00-12:00 / 13:00-16:00


Folkungagatan 146
116 30 Stockholm

Simone Schmid
Konstkurator

Simone Schmid är väletablerad inom den svenska konstscenen. Hon jobbade som director på Wetterling Gallery i många år innan hon blev frilanscurator, och besitter stor kunskap om både svensk och internationell samtidskonst. För Verks showroom kommer hon att välja ut konstnärskap som bjuder in till dialog och lyfter frågor nära företagets hjärta. Vi kan se fram emot fyra utställningar per år med vernissage, personliga visningar, föreläsningar, samtal och spännande växelverkan mellan design och konst i olika former. Välkommen till ett nytt sätt att uppleva och köpa konst!

Varför har du valt att jobba med Verk?

– Vi delar en vision. Nyckelord är kvalitet, långsiktighet, hållbarhet. Produkten är aldrig bortkopplad från ett större sammanhang utan hänger samman med värderingar, miljö, ekonomi, estetik, kultur och andra komplexa begrepp. Många företag tar inte hänsyn till det. 

Varför är Verks showroom en bra plats för konst?

– Konst behöver nya sammanhang för att fortsätta vara relevant och synlig för en större grupp människor. Man kan inte ta för givet att stat och offentliga institutioner kommer att bidra med det stöd de ger i dag för alltid. Det måste finnas starkare band mellan konsten och näringslivet. Dessutom är Verks showroom en bra plats rent konkret att visa konst, med fina väggar och stora fönster. Folk kan vara lite rädda för att närma sig konst, man vet inte hur man ska bete sig, så inredningssamanhanget avdramatiserar mötet. Konsten avkräver inte en tolkning när den hänger i ett showroom, utan kan bara vara och upplevas. 

Vilka slags konstnärer kan vi se fram emot att möta?

– Vi kommer att visa samtidskonst av hög kvalitet med koppling till Sverige. Konstnärernas nyfikenhet, säregenhet och kompromisslösa inställning ska matcha Verks. De ska inte följa trender, utan ha ett eget språk. Konstnärens hand ska skönjas och verken ska träda i en dialog med Verks kollektion. Jag fokuserar på hantverk, idéer och kvalitet men alla genrer är välkomna. 

Vad är det roligaste med det här projektet?

– Svårt att säga. För min del börjar ju jobbet nu! Men det ska bli roligt att testa en ny plattform för konst, och att kunna lyfta konstnärer jag tror på i ett nytt format. 

Skiljer sig arbetet med det här projektet åt från hur du brukar arbeta?

– När man jobbar med konst är alla projekt olika. En stor del av jobbet handlar om att fånga upp människor där de är, förstå deras vision och omsätta den i en utställning. Det är fantastiskt att Verk väljer att integrera konst i sitt varumärke från början. Det är vanligt utomlands men tyvärr inte så vanligt i Sverige längre. Det är modigt och en långsiktig satsning att ha konsten som bollplank. Min uppgift är att hitta konstnärskap som stödjer det. 

Varför jobbar du med konst?

– Jag jobbar med konst för att konst är en spegel av verkligheten utan att behöva hålla sig till verkligheten. Konst kan testa hypotetiska idéer, tänja på gränser, ifrågasätta sanningar och sedan bolla tillbaka det till verkligheten. Det är som en stor, härlig experimentlåda. Konst omfamnar hela livet, högt och lågt. Det är härligt och inspirerande att jobba med.

Tidigare Utställningar

Torbjörn Johansson
1 juni – 26 augusti 2022

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja

  Höjd 190 cm
  Bredd 157 cm

  Pris 83 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja

  Höjd 120 cm
  Bredd 109 cm

  Pris 54 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja / Akryl på linne, filmjölk

  Höjd 46 cm
  Bredd 38 cm

  Pris 19 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja / Akryl på linne, filmjölk

  Höjd 46 cm
  Bredd 38 cm

  Pris 19 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja / Akryl på linne, filmjölk

  Höjd 46 cm
  Bredd 38 cm

  Pris 19 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja / Akryl på linne, filmjölk

  Höjd 46 cm
  Bredd 38 cm

  Pris 19 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja / Akryl på linne, filmjölk

  Höjd 46 cm
  Bredd 38 cm

  Pris 19 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja / Akryl på linne, filmjölk

  Höjd 46 cm
  Bredd 38 cm

  Pris 19 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja / Akryl på linne, filmjölk

  Höjd 46 cm
  Bredd 38 cm

  Pris 19 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Stråk, 2020

  Torbjörn Johansson

  Akryl på linne, vax och olja / Akryl på linne, filmjölk

  Höjd 46 cm
  Bredd 38 cm

  Pris 19 900 SEK / varje verk

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

Torbjörn Johansson

Färg är det centrala elementet i Torbjörn Johanssons verk. Hans måleri, skulptur, performance och film undersöker på ett nyfiket och lustfyllt sätt färgens fysikaliska egenskaper. Vad gör den med oss och rummet runtomkring?

I Verks showroom visas under sommarmånaderna ett urval av målningar ur Torbjörn Johanssons serie Stråk. Titeln är en beskrivning av rörelsen som utgör motivet i alla verk. Vi möter två enorma stråk i en stor grön målning som dominerar en hel vägg som kontrasteras av ett raster av 28 små målningar på den motsatta väggen. Färgerna är många och starka. Lysande ibland, dämpade på andra ställen. Det här är inga verk som gömmer sig. Tillsammans skapar de ett uttänkt samspel som blir till en helhetsupplevelse i rummet.

Målningarna är en abstrakt undersökning av färg, form, materialitet och rörelse. Ovanpå en ofta monokrom bakgrund utför konstnären ett eller flera distinkta penseldrag. De är avtrycket av en koncentrerad rörelse, och ger varje enskilt verk ett karakteristiskt uttryck. Processen är lika planerad som intuitiv och kräver fullständig närvaro, som verken också speglar tillbaka på oss som betraktare.

Torbjörn Johanssons konstnärskap präglas av experimenterande och lekfullhet. Det finns en nyfikenhet och oräddhet som visar sig till exempel i användandet av okonventionella material som filmjölk eller en blandning av vax och olja i målningarna vi ser i utställningen. Utforskandet av hur färg, ljus och yta samspelar med omgivningen och betraktaren resulterar i oändliga möjligheter som uppstår när konstnären varierar dessa ingredienser om och om igen.

Konstnärens kropp och rörelse är ständigt närvarande i hans verk. Vi upplever målningarna som ett fryst ögonblick, som en stillbild från ett större sammanhang. Det finns ett före och ett efter, en tidsaspekt och ett flöde som sträcker sig bortom dukens begränsningar.

Torbjörn Johanssons målningar är inte skildringar, de är möjligheter. I sitt repetitiva sätt att arbeta i serier utforskar han det oändliga. Han tydliggör betydelsen och konsekvenserna av varenda val man gör – som konstnär i skapelseprocessen, som människa i livet.

Att presentera Torbjörn Johanssons färgsprakande konstnärskap är särskilt intressant i ett sammanhang som Verk – där färgskalan i möbelkollektionen är mycket begränsad. Så kan möblerna och målningarna lyfta varandra. Och även om de framstår som motsatser när det kommer till färg, så finns det andra aspekter som de delar. Det gäller främst förhållandet till och intresset för material; oräddheten att gå nya vägar, att ta fram sina egna material, och att börja gräva där man står.

Torbjörn Johansson är född 1959 i Emmaboda och verksam i Stockholm. Han utbildade sig vid Kungliga Konsthögskolan och har sedan 90-talet haft en omfattande utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt. Hans verk har bland annat visats på Danshallerne (Köpenhamn), Örebro Konsthall (Örebro), FÄRGFABRIKEN (Stockholm), Center for Samtidskunst (Trondheim), Moderna Museet (Malmö och Malmö), Statens Konstråd (Stockholm), Katrineholms Konsthall (Katrineholm), Cites des Art (Paris), Gallery VER (Bangkok), Verkstad (Norrköping), Liljevalchs (Stockholm) och PS1 (New York).

Hans mångsidiga konstnärskap omfattar måleri, skulptur, film, performance och installationer. Han står även bakom ett stort antal offentliga gestaltningar runtom i Sverige. Hans intresse för genreöverskridande sammanhang har lett till flera gemensamma projekt med andra konstskapande. Han har till exempel samarbetat med en rad dansare och musiker för att utforska hur olika konstarter närmar sig förhållandet mellan kroppen och rummet.

Förutom sitt eget konstnärskap driver Torbjörn Johansson sedan 2013 det uppmärksammade kulturcentret Kummelholmen i Vårberg tillsammans med konstsamlaren Jan Watteus.

Rebecka Bebben Andersson
10 mars – 6 maj 2022

 • 1 (tvillingarna), 2021

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 44 cm
  Bredd 41,5 cm

  Pris 18 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • 2 (tvillingarna), 2021

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 44 cm
  Bredd 40 cm

  Pris 18 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • 3 (offergåva), 2021

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 44 cm
  Bredd 41 cm

  Pris 18 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Dagen före StG, 2019

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 51 cm
  Bredd 44 cm

  Pris 22 500 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Delning, 2020

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 115 cm
  Bredd 81 cm

  Pris 45 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • I grottan, 2019

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 30 cm
  Bredd 30,5 cm

  Pris 13 500 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Madonnans huvud, 2019

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 64,5 cm
  Bredd 54 cm

  Pris 30 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Snö i mars, 2016

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 44 cm
  Bredd 37 cm

  Pris 27 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Utan titel, 2016

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 61 cm
  Bredd 43 cm

  Pris 26 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Varginnan, 2021

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på masonit

  Höjd 110 cm
  Bredd 102 cm

  Pris 49 500 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Sönderfall, 2020

  Rebecka Bebben Andersson

  Papperskollage på MDF

  Höjd 70 cm
  Bredd 61 cm

  Pris 33 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

Rebecka Bebben Andersson

Rebecka Bebben Anderssons verk tar oss på en resa genom en yttre och inre värld där vi känner livets pulserande rytm. I sina finkänsliga kollage i dova jordtoner låter hon organiska former ta plats, samtidigt som hon rör sig i ett mönsteruniversum som för tankarna till både broderi och abstrakt måleri.
Kollage har funnits som ett arbetssätt i Rebecka Bebben Anderssons verk sedan tiden på Konsthögskolan. Det är en möjlighet att sakta ner processen och på så sätt strukturera både den mentala och den praktiska delen av bildskapandet. Hennes kollage kan ta form av både stora skulpturala installationer eller, som i utställningen hos Verk, av vägghängda tavlor.
Det är en mödosam arbetsprocess som resulterar i ett spel mellan det abstrakta och det figurativa. Rebecka Bebben Andersson preparerar sitt material själv och målar stora pappersark som hon sedan klipper för hand i tusentals små bitar. Dessa har alltid ett rektangulärt format som liknar penselstreck. Kollagen kan därför betraktas som målningar. Det finns en nördighet i att hitta den perfekta färgen och det perfekta formatet för dessa små bitar, som går så långt att det till och med finns bitar som ”är FÖR bra för att användas”, som konstnären själv säger.
Även om Rebecka Bebben Anderssons kollage vid första ögonkastet framstår som abstrakta, så är det ofta kroppen eller kroppar som är utgångspunkten för motiven. Det kan vara den mänskliga kroppen eller bilder från naturen som byggs av pappersbitar lager på lager, inte bara rent fysiskt, utan även historiskt och mentalt. Mönstret av en snötäckt buske i ett vintrigt landskap är likaväl ett nätverk av ådrar inuti kroppen och en mental karta över ett emotionellt tillstånd. Detta blir tydligt i titlar som ”Snö i mars” och ”Dagen före StG” (StG står för S:t Görans Sjukhus). De tusentals små bitar som formar varje kollage är som små celler som i sin helhet bildar en kropp som rör sig, växer och är i förändring. Det ger verken en rytm som adderar ett tidsperspektiv och gör dem levande.

Men konstnären stannar inte där, utan införlivar även bilder av historiska kroppar i sina verk. Den som tittar noga hittar en bildvärld där antika myter och medeltida figurer tar plats. Natur och kultur smälter ihop till ett alldeles eget formspråk och en berättelse som speglar oss som människor:

Utgångspunkten för flera verk i utställningen är till exempel den antika myten om tvillingarna Romulus och Remus som blev räddade av en varginna. I ”Varginnan” ser vi det klassiska motivet, djuret som ammar de små pojkarna. ”1 (tvillingarna)” och ”2 (tvillingarna)” är detaljer av samma bild. ”Madonnans huvud”, i sin tur, är del av en lång konstnärlig undersökning av skadade medeltida träskulpturer, där konstnären är speciellt intresserad av kvinnokroppar. Letandet efter alternativa bilder av kroppen, som har utsatts för prövningar och skador, genomlyser Rebecka Bebben Anderssons verk, och blir en manifestation av mänsklig uthållighet och motståndskraft.

Kanske kan det stora tidsperspektivet från antiken och medeltiden till idag ge oss möjlighet att enklare reflektera kring existentiella frågor. Men förändrar den historiska distansen även vårt perspektiv och hela berättelsen? Hur mycket kan vi fortfarande urskilja när inte hela historien är tillgänglig längre, utan bara detaljer? Och hur bevarar vi våra skapelseberättelser så att de lever vidare i framtiden? I ljuset av ett pågående krig i Europa är dessa frågor mer aktuella än någonsin. Frågan om den skadade kroppen. Frågan om det kulturella arvet och dess betydelse för vår identitet som människor. Konsten kan inte ge oss ett svar, men kan hjälpa oss att formulera frågor som är komplexa och inte alltid bekväma.

Rebecka Bebben Andersson är född 1984 i Linköping och delar sin tid mellan Stockholm och Öland. Hon tog sin masterexamen på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2014, och är även utbildad arkitekt på Kungliga Tekniska Högskolan. Hennes verk har varit utställt i många solo- och grupputställningar både i Sverige och internationellt och ingår i många offentliga och privata samlingar. Dess utöver har Rebecka Bebben Andersson arbetat intensivt med ett antal offentliga utsmyckningarna under de senaste åren och skapat flera stora vägginstallationer, bland dessa till exempel på Linköpings universitetssjukhus (2018) och Södersjukhuset i Stockholm (2019). Hon bidrog även med en fasadgestaltning till Långbrodalsskolan i Älvsjö (2017) som blev utnämnt till Årets Stockholmsbyggnad 2018. För närvarande arbetar hon med ett omfattande uppdrag för SL där hon gestaltar fasaderna på ett flertal teknikbyggnader längs den nya tvärbanesträckan till Kista. Hon är även aktuell med utställningen ”Extremt mycket utan regler” (med Anna Nordström och Peter Larsson) på Växjö konsthall, som öppnar 25 mars 2022.

Ulrika Sparre
6 december 2021 – 28 januari 2022

 • Ear to the ground (Wandering Rocks)
  Ubehebe Crater, 2021

  Ulrika Sparre

  Ink jet Hahnemühle Ed 3 + 2AP

  Höjd 67 cm
  Bredd 99 cm

  Pris 45 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Ear to the ground, 2021

  Ulrika Sparre

  Ink jet Hahnemühle Ed 3 + 2AP

  Höjd 67 cm
  Bredd 99 cm

  Pris 45 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Connecting with Juniper, 2017

  Ulrika Sparre

  C-print

  Höjd 94 cm
  Bredd 140 cm

  INTE TILL SALU

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Antennstenar 1-9, 2017

  Ulrika Sparre

  Sten, metall

  Varierande storlek

  Pris 7 000 SEK/styck

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • 59°08’47.0″N 18°47’52.8”Ö, 2017

  Ulrika Sparre

  Ljudverk, sten, fotografi

  Pris på förfrågan

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

Ulrika Sparre

Den fjärde utställningen i serien VERK+KONST fokuserar på Ulrika Sparres interdisciplinära konstnärskap där vi för första gången presenterar skulptur och fotografi.
Ulrika Sparre undersöker mekanismer, beteenden och sociala mönster som formar vårt liv. Hennes konstnärskap berör ämnen som individualitet och betydelsen av utvecklingen mot individualismen och ökande konsumtion in dagens samhälle. Hon är intresserad av hur icke-religiösa och vetenskapliga trosuppfattningar uttrycks i den sekulariserade Västvärlden idag. Uppfattningen av natur, en högre sanning, och spirituella erfarenheter är centrala ämnen hennes arbete kretsar kring. Hennes verk är ofta baserade på föreställningar av det immateriella, det spirituella och det mytologiska.

Utställningen presenterar verk från Sparres serie Ear to the Ground, som reflekterar letandet efter det spirituella och det fysiska i naturen, samt hur relationen mellan dem skapas och förändras. I serien rör sig konstnären genom Stockholms skärgård, genom öknen i Death Valley, och i nomadernas grottor i Sydafrika, samtidigt som hon korsar Giacomettis väg när hon undersöker stenarnas värld. Hon har genomfört flera fältinspelningar av stenar, där hon reflekterar kring vad vi uppfattar och tar med oss från en upplevelse i naturen.

Ear to the Ground försöker att bryta ner distansen och uppfattningen att det finns en ”natur” som existerar separerat från oss. Sparre anser att vi för att kunna bemöta klimatförändringar måste ge icke-mänskliga aktörer – trädgårdarna, städerna, glaciärerna – en röst. Hon vill undersöka hur vår relation med vad vi anser är natur, kan omvärderas genom att ge den en röst och ett språk. Då är det kanske möjligt att ge rättigheter till miljön och till icke-mänskliga aktörer in världen.

Förutom Ear to the Ground-verken ingår serien Antennstenar i utställningen, en samling stenar som är utrustade med radioantenner. Dessa skulpturer är en lekfull kommentar till försöket att kommunicera med stenar och pekar på nödvändigheten att utveckla en annan typ av sensibilitet – en antenn – för naturens röster.

Ulrika Sparres djupa intresse i spirituella mönster och transformationens mekanismer förser oss med ett respektfullt perspektiv på naturen och material i naturen. Det gör det i förlängningen möjligt att reflektera kring hur vi använder naturliga material i vår produktion och konsumtion. Med presentationen av Ulrika Sparres konst i samspel med VERKs möbler, vill vi öppna upp för en bredare diskussion kring vårt ansvar för naturen och världen vi lever i.

Ulrika Sparre (*1974) bor och arbetar i Stockholm. I sin konstnärliga praktik använder hon sig av olika medier för att skapa installationer, skulpturer, fotografier, filmer, performance och ljudverk. Hon har under de senaste åren ställt ut på Färgfabriken, Reykjavik Art Museum, ARTIPELAG, Varbergs Konsthall, Stene Projects och Index Foundation. 2021 hade hon en stor retrospektiv separatutställning på Kristinehamns konstmuseum. Dess utöver har hon genomfört ett antal performance i det offentliga rummet. Ulrika Sparre studerade på Konstfack i Stockholm och på Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam.

Jonas Bouleau
1 september – 26 november 2021

 • PICTURING VISION III, 2018

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 160 cm
  Bredd 110 cm

  Pris 37 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Kniv, 2021

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 130 cm
  Bredd 90 cm

  Pris 25 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Cypern, 2021

  Jonas Bouleau

  Olja och papper på duk

  Height 60 cm
  Width 73 cm

  Pris 12 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Zeitgeist, 2021

  Jonas Bouleau

  Olja och papper på duk

  Höjd 67,5 cm
  Bredd 48 cm

  Pris 9 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • ETT SPÖKE GÅR RUNT EUROPA

  Jonas Bouleau

  Olja och papper på duk

  Höjd 90 cm
  Bredd 70 cm

  Pris 18 500 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • TÄNDSTICKSHUVUD

  Jonas Bouleau

  Olja och papper på duk

  Höjd 90 cm
  Bredd 70 cm

  Pris 18 500 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • SOM BÄR LJUSET, 2020

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 70 cm
  Bredd 50 cm

  Pris 12 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • OFFSET ABSTRAKT, 2021

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 40 cm
  Bredd 35 cm

  Pris 7 600 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • BEHIND THE SCENES, 2020

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 70 cm
  Bredd 50 cm

  Pris 12 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • TAKE THAT LOOK FROM YOUR FACE, 2019

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 110 cm
  Bredd 80 cm

  Pris 19 500 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • TURNED EYE, 2019

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 40 cm
  Bredd 35 cm

  Pris 7 600 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

Jonas Bouleau

I vår tredje utställning i VERKs showroom introducerar vi med Jonas Bouleau en målare som går på djupet med hur vi ser och upplever världen omkring oss. Stadigt förankrad i måleriets tradition och förmåga att förhålla sig till bilder öppnar han bokstavligen våra ögon för hur perception och manipulation oskiljaktigt hänger ihop.

Jonas Bouleaus målningar gör våra ögon till sin utgångspunkt för att undersöka det mänskliga seendet, både som bild och konceptuellt. Våra ögon som en del av den mänskliga kroppen – och därmed något vi enkelt kan relatera till – är sinnet som tar in och förmedlar information som når oss från omvärlden. För att undersöka hur vi ser och vad vi ser, vad vore bättre lämpat än själva ögat som motiv?
I de senaste verken återkommer även ett annat motiv som hänger ihop med seendet, nämligen ljuset. I form av levande ljus, lågor och solen närmar sig Jonas Bouleau ljuset som källa till vår möjlighet att uppleva omgivningen, och att överhuvudtaget existera.

Konstnären använder sig av en stegvis process för att röra sig från ljus till målning. Med avstamp i egna fotografier förstorar, beskär och förvränger Jonas Bouleau sina motiv för att sedan sätta ihop dem till vid första ögonkastet abstrakta kompositioner. Här möts olika medier som tillsammans bygger flera lager av information, och som slutligen smälter samman i målningen. Även själva målningarna består ofta av flera olika lager eller delar. Det kan vara ett större motiv som avbryts av överlappande abstrakta mönster vilka påminner om droppat vatten, det kan vara att motivet rycks upp ur sin ram och står på kant, eller att den vita duken rinner in i bilden. De olika delarna skiljer sig även i sin struktur. Mjuka linjer där färgerna flyter ihop och penseldragen är helt osynliga ställs mot ytor med tydliga penseldrag och tjockare färg samt delar med påklistrade objekt som t.ex. sedlar. Alla bilder präglas av en påtaglig rörelse. Vi tittar på motiv som inte representerar statiska tillstånd, utan en verklighet i ständig förändring.

Vidare karakteristiskt för Jonas Bouleau är hans variation av olika format och storlekar, och hans lekfulla sätt att använda sig av kontrasterande storleksförhållanden i själva målningarna. Ett avbildat öga kan vara mångdubbelt förstorat (och på så sätt abstraherat), medan det speglar ett hus som i sin tur är mångfaldigt förminskat i förhållande till verkligheten – allt blir en perspektivfråga.

I förlängningen kan vi ställa frågan mycket bredare och fundera kring vilka mekanismer som påverkar oss personligen i hur ser vi på världen. Vad händer när någon skruvar lite på bilden vi har framför oss, om någon vrider den utifrån sitt eget perspektiv? Förändras då vår syn på verkligheten? Konsten ger oss inga svar, men den har förmågan att göra oss uppmärksam på de förutsättningar vi har att uppleva världen vi lever i.

På så sätt ställer Jonas Bouleau inte bara frågor kring vår egen förmåga att se, utan även på måleriets möjligheter och begränsningar. Han ser måleri som en spegel som reflekterar betraktaren, rummet och ett historiskt sammanhang. Man skulle kunna säga att han sätter synliga filter på verkligheten för att göra oss medveten om att filter existerar generellt. Samtidigt representerar hans målningarnas uttryck en verklighet som går rakt in i vårt medvetande. Utan filter.

Jonas Bouleau (*1988) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där han tog en masterexamen 2015. Han har ställt ut sina verk på både kommersiella gallerier och i institutionella sammanhang samt erhållit fler arbetsstipendier under de senaste åren. Han bor och arbetar i Stockholm.

EKTA
12 MAJ – 13 AUGUSTI 2021

 • KOM HEM, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 113,5 cm
  Bredd 141,5 cm

  Pris 42 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Hammaren, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm

  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Utan titel I, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm

  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Utan titel II, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm

  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Utan titel III, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm

  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • JAG KAN INTE KÄNNA MITT ANSIKTE, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm

  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Conversation cancelled, 2019

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 22,9 cm
  Bredd 30,5 cm

  Pris 4 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • HARD PRIMITIVE, 2019

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 22,9 cm
  Bredd 30,5 cm

  Pris 4 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • KETTLE, 2019

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 22,9 cm
  Bredd 30,5 cm

  Pris 4 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • VERSE 5, 2019

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 22,9 cm
  Bredd 30,5 cm

  Pris 4 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

EKTA

Under våren och sommaren kommer VERKs showroom fyllas med teckningar av den Göteborgsbaserade konstnären EKTA. Verken kännetecknas av lekfull abstraktion, ett intresse av det omedelbara uttrycket och en förkärlek till det ofullkomliga. Med inspiration från vardagen och en unik förmåga att förena teckningarnas direkthet med blinkningar till konsthistoriens estetik, förstår EKTA sitt arbete som en process som aldrig tar slut.

EKTA (Daniel Götesson, *1978) har tidigt gjort sig ett internationellt namn med sina stora muralmålningar i det offentliga rummet. Under de senaste åren har dock ateljéarbetet och mindre format tagit mer och mer plats. Han har sedan 2005 regelbundet haft utställningar på gallerier, konsthallar och museer i Sverige och utomlands, samt genomfört ett flertal privata och offentliga gestaltningsuppdrag.

EKTA rör sig obehindrat mellan många olika format, material och uttryck. Hans verk omfattar såväl stora muralmålningar och uppdragsverk i det offentliga rummet, såsom målning, skulptur, performance, musik, textila verk och kläder. Hans arbetssätt präglas av lusten att experimentera och nyfikenheten att tänja gränserna, både vad som gäller estetik, material och hantverk. Att ta hänsyn till beprövade tekniker beskriver han sig för rastlös för – de följaktigt oundvikliga misstagen på vägen blir i stället del av den kreativa processen och är ofta de element som leder verken framåt.

I hans motivvärld flyter det abstrakta ihop med det figurativa. Grafiska element, symboler och mönster som är uppbyggda med starka färger och tydliga avgränsningar träder fram som silhuetter framför en vit bakgrund. Men visst kan vi identifiera ansikten, hus, en bil eller en keps… Det till synes lekfullt primitiva innehåller samtidigt tydliga referenser till modernistiska konstriktningar som t ex kubistisk fragmentering, men även till serieteckningar. Dynamiken i verken understryks av att processen förblir synlig med t ex utsuddningar och omtagningar. Den blir som en berättelse som ger verken liv och som tillåter en omedelbar kommunikation med betraktaren.

EKTAs verk saknar aldrig glimten i ögat och har ofta ett humoristiskt inslag, där titlarna kan förstärka våra associationer. Utan hänsyn till traditionella gränsdragningar flyttar han in det vardagliga, ibland trasiga, i konstens finrum och klassisk konst ut i det urbana stadsrummet.

Vid eftertanke framstår en paradox i EKTAs verk: de bär på en flyktighet som hänger ihop med hans arbetssätt och med att han som konstnär värderar processen högre än objektet. På så sätt ponerar hans teckningar en kontrast till VERKs fokus på möbler som varaktiga objekt. Samtidigt är de unika teckningarna i allra högsta grad oersättliga konstobjekt när de väl har lämnat konstnärens hand. Han själv måste gå vidare, det är i skapandet hans konstnärskap ligger. Objekten – konstverken – är bestående föremål för oss som fascineras över den icke sinande kreativiteten.

Johannes Hägglund
4 Februari – 30 April 2021

 • Untitled, 2017

  Johannes Hägglund

  Olja och blyerts på duk

  Höjd 195 cm
  Bredd 245 cm

  Pris 45 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Untitled, 2017

  Johannes Hägglund

  Akryl och olja på duk

  Höjd 210 cm
  Bredd 210 cm

  Pris 40 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Untitled, 2017

  Johannes Hägglund

  Akryl, olja och blyerts på duk

  Höjd 210 cm
  Bredd 280 cm

  Pris 50 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

Johannes Hägglund

I den första utställningen i VERKs showroom presenteras stora energiladdade målningar av Johannes Hägglund, som rör sig på gränsen mellan det figurativa och det abstrakta. De härliga mönster i distinkt grön färgsättning för tankarna till överdimensionerade blad av exotiska växter, som också har inspirerat just denna serie. Med en kärlek för materialitet, energi och rörelse undersöker verken måleriets möjligheter.

Johannes Hägglund (*1993) tillhör en ung generationen svenska konstnärer som utforskar det klassiska medium måleri. Han tog sin masterexamen i fri konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2020, och har redan under utbildningstiden haft uppmärksammade utställningar i Sverige och utomlands, samt fått ett flertal stipendier för sitt arbete. Under 2021 kommer hans verk bl.a. att visas på Falsterbo Konsthall. Johannes Hägglund bor och arbetar i Stockholm.

Johannes Hägglunds storskaliga målningar representerar hans entré på den svenska konstscenen för några år sedan. Det går inte att missa den självsäkra attityden som verken med sin storlek och sina starka färger utstrålar. Pendlande mellan det figurativa och det abstrakta tar de för sig och drar oss in i måleriets rum. 

Det är energin i kompositionen och penseldragen som speglar konstnärens rörelse framför duken och utgör målningarnas hjärta. Hägglund är mer intresserad av måleriet och arbetet med att måla än av det är som avbildas. Han arbetar oftast i serier där han väljer en motivvärld som tjänar både som utgångspunkt och begränsning för den konstnärliga processen.  

I Hägglunds konstnärskap finns det ett genuint intresse av handens arbete och hantverket i kontrast till det digitala. Till detta hör att han arbetar själv med alla delar i processen, från att tillverka handgjorda spännramar, spänna och preparera duken till det färdiga verket. Alla delar är viktiga i skapelseprocessen, men det är i själva målandet verket ”föds”. 

Som betraktare kan vi lätt hitta konsthistoriska referenser i Hägglunds formspråk, likaså en blinkning till samtida estetiska uttryck. Bilderna är dock befriade från en koppling till specifika sammanhang och historier. 

Vi får möjlighet att fylla målningarna med våra egna associationer eller att uppleva dem som en symfoni av färg och form istället. Detaljer kan både läsas figurativt, eller alternativt som en påminnelse om måleriprocessen. På så sätt väver konstnären på ett skickligt sätt ihop olika lager av målningens berättelser. 

Vi har medvetet valt ut ett konstnärskap som speglar VERKs värden och första steg i samband med lanseringen. Både möbelkollektionen och konstverken präglas av en kärlek till material och hantverk samt en oräddhet för stora utmaningar och närvaro. Den abstrakta växligheten i konsten får här representera en nystart och grogrund som tänker stort från allra första början. 

Johannes Hägglund är född 1993 och är verksam i Stockholm. Han gick på Gerlesborgsskolan och fortsatte sina studier på Kungliga Konsthögskolan där han tog sin masterexamen i fri konst 2020. Hans verk har visats bl a på Jakobsbergs konsthall, Galerie Forsblom (Helsingfors och Stockholm), Liljevalchs vårsalong, och Konstakademin. Han finns representerad i offentliga samlingar som Dalarna läns landsting och EMMA (Espoo Museum of Modern Art, Finland) samt i privata samlingar.