Verk + Konst

Jonas Bouleau
I vårt showroom
1 september – 26 november 2021

 • Picturing Vision III, 2018

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 160 cm
  Bredd 110 cm

  Pris 37 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Kniv, 2021

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 130 cm
  Bredd 90 cm

  Pris 25 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Cypern, 2021

  Jonas Bouleau

  Olja och papper på duk

  Höjd 60 cm
  Bredd 73 cm

  Pris 12 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Zeitgeist, 2021

  Jonas Bouleau

  Olja och papper på duk

  Höjd 67,5 cm
  Bredd 48 cm

  Pris 9 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Ett spöke går runt Europa

  Jonas Bouleau

  Olja och papper på duk

  Höjd 90 cm
  Bredd 70 cm

  Pris 18 500 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Tändstickshuvud

  Jonas Bouleau

  Olja och papper på duk

  Höjd 90 cm
  Bredd 70 cm

  Pris 18 500 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Som bär ljuset, 2020

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 70 cm
  Bredd 50 cm

  Pris 12 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Offset abstrakt, 2021

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 40 cm
  Bredd 35 cm

  Pris 7 600 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Behind the scenes, 2020

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 70 cm
  Bredd 50 cm

  Pris 12 900 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Take that look from your face, 2019

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 110 cm
  Bredd 80 cm

  Pris 19 500 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Turned eye, 2019

  Jonas Bouleau

  Olja på duk

  Höjd 40 cm
  Bredd 35 cm

  Pris 7 600 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

Jonas Bouleau

I vår tredje utställning i VERKs showroom introducerar vi med Jonas Bouleau en målare som går på djupet med hur vi ser och upplever världen omkring oss. Stadigt förankrad i måleriets tradition och förmåga att förhålla sig till bilder öppnar han bokstavligen våra ögon för hur perception och manipulation oskiljaktigt hänger ihop.

Jonas Bouleaus målningar gör våra ögon till sin utgångspunkt för att undersöka det mänskliga seendet, både som bild och konceptuellt. Våra ögon som en del av den mänskliga kroppen – och därmed något vi enkelt kan relatera till – är sinnet som tar in och förmedlar information som når oss från omvärlden. För att undersöka hur vi ser och vad vi ser, vad vore bättre lämpat än själva ögat som motiv?
I de senaste verken återkommer även ett annat motiv som hänger ihop med seendet, nämligen ljuset. I form av levande ljus, lågor och solen närmar sig Jonas Bouleau ljuset som källa till vår möjlighet att uppleva omgivningen, och att överhuvudtaget existera.

Konstnären använder sig av en stegvis process för att röra sig från ljus till målning. Med avstamp i egna fotografier förstorar, beskär och förvränger Jonas Bouleau sina motiv för att sedan sätta ihop dem till vid första ögonkastet abstrakta kompositioner. Här möts olika medier som tillsammans bygger flera lager av information, och som slutligen smälter samman i målningen. Även själva målningarna består ofta av flera olika lager eller delar. Det kan vara ett större motiv som avbryts av överlappande abstrakta mönster vilka påminner om droppat vatten, det kan vara att motivet rycks upp ur sin ram och står på kant, eller att den vita duken rinner in i bilden. De olika delarna skiljer sig även i sin struktur. Mjuka linjer där färgerna flyter ihop och penseldragen är helt osynliga ställs mot ytor med tydliga penseldrag och tjockare färg samt delar med påklistrade objekt som t.ex. sedlar. Alla bilder präglas av en påtaglig rörelse. Vi tittar på motiv som inte representerar statiska tillstånd, utan en verklighet i ständig förändring.

Vidare karakteristiskt för Jonas Bouleau är hans variation av olika format och storlekar, och hans lekfulla sätt att använda sig av kontrasterande storleksförhållanden i själva målningarna. Ett avbildat öga kan vara mångdubbelt förstorat (och på så sätt abstraherat), medan det speglar ett hus som i sin tur är mångfaldigt förminskat i förhållande till verkligheten – allt blir en perspektivfråga.

I förlängningen kan vi ställa frågan mycket bredare och fundera kring vilka mekanismer som påverkar oss personligen i hur ser vi på världen. Vad händer när någon skruvar lite på bilden vi har framför oss, om någon vrider den utifrån sitt eget perspektiv? Förändras då vår syn på verkligheten? Konsten ger oss inga svar, men den har förmågan att göra oss uppmärksam på de förutsättningar vi har att uppleva världen vi lever i.

På så sätt ställer Jonas Bouleau inte bara frågor kring vår egen förmåga att se, utan även på måleriets möjligheter och begränsningar. Han ser måleri som en spegel som reflekterar betraktaren, rummet och ett historiskt sammanhang. Man skulle kunna säga att han sätter synliga filter på verkligheten för att göra oss medveten om att filter existerar generellt. Samtidigt representerar hans målningarnas uttryck en verklighet som går rakt in i vårt medvetande. Utan filter.

Jonas Bouleau (*1988) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm där han tog en masterexamen 2015. Han har ställt ut sina verk på både kommersiella gallerier och i institutionella sammanhang samt erhållit fler arbetsstipendier under de senaste åren. Han bor och arbetar i Stockholm.

Jonas Bouleau

VERK + KONST

I Verks showroom på Södermalm i Stockholm kan du, förutom våra möbler, också uppleva samtidskonst. Samarbetet med konstcuratorn Simone Schmid har öppnat för dialog med såväl nya som etablerade konstnärer. Hon väljer ut konstnärskap som ställer frågor och bjuder in till dialog. Genom att öppna dörrarna för konst sätter vi oss själva i ett nytt sammanhang. Vi hoppas att både kunna erbjuda konstälskare ett nytt sätt att se möbler och designintresserade en ingång till samtidskonsten.

Utställningen i showroomet

Varar mellan den 1 september till 26 november 2021
Showroomet är öppet måndag till fredag
10:00-12:00 / 13:00-16:00


Hornsgatan 79
118 21 Stockholm

Simone Schmid
Konstkurator

Simone Schmid är väletablerad inom den svenska konstscenen. Hon jobbade som director på Wetterling Gallery i många år innan hon blev frilanscurator, och besitter stor kunskap om både svensk och internationell samtidskonst. För Verks showroom kommer hon att välja ut konstnärskap som bjuder in till dialog och lyfter frågor nära företagets hjärta. Vi kan se fram emot fyra utställningar per år med vernissage, personliga visningar, föreläsningar, samtal och spännande växelverkan mellan design och konst i olika former. Välkommen till ett nytt sätt att uppleva och köpa konst!

Varför har du valt att jobba med Verk?

– Vi delar en vision. Nyckelord är kvalitet, långsiktighet, hållbarhet. Produkten är aldrig bortkopplad från ett större sammanhang utan hänger samman med värderingar, miljö, ekonomi, estetik, kultur och andra komplexa begrepp. Många företag tar inte hänsyn till det. 

Varför är Verks showroom en bra plats för konst?

– Konst behöver nya sammanhang för att fortsätta vara relevant och synlig för en större grupp människor. Man kan inte ta för givet att stat och offentliga institutioner kommer att bidra med det stöd de ger i dag för alltid. Det måste finnas starkare band mellan konsten och näringslivet. Dessutom är Verks showroom en bra plats rent konkret att visa konst, med fina väggar och stora fönster. Folk kan vara lite rädda för att närma sig konst, man vet inte hur man ska bete sig, så inredningssamanhanget avdramatiserar mötet. Konsten avkräver inte en tolkning när den hänger i ett showroom, utan kan bara vara och upplevas. 

Vilka slags konstnärer kan vi se fram emot att möta?

– Vi kommer att visa samtidskonst av hög kvalitet med koppling till Sverige. Konstnärernas nyfikenhet, säregenhet och kompromisslösa inställning ska matcha Verks. De ska inte följa trender, utan ha ett eget språk. Konstnärens hand ska skönjas och verken ska träda i en dialog med Verks kollektion. Jag fokuserar på hantverk, idéer och kvalitet men alla genrer är välkomna. 

Vad är det roligaste med det här projektet?

– Svårt att säga. För min del börjar ju jobbet nu! Men det ska bli roligt att testa en ny plattform för konst, och att kunna lyfta konstnärer jag tror på i ett nytt format. 

Skiljer sig arbetet med det här projektet åt från hur du brukar arbeta?

– När man jobbar med konst är alla projekt olika. En stor del av jobbet handlar om att fånga upp människor där de är, förstå deras vision och omsätta den i en utställning. Det är fantastiskt att Verk väljer att integrera konst i sitt varumärke från början. Det är vanligt utomlands men tyvärr inte så vanligt i Sverige längre. Det är modigt och en långsiktig satsning att ha konsten som bollplank. Min uppgift är att hitta konstnärskap som stödjer det. 

Varför jobbar du med konst?

– Jag jobbar med konst för att konst är en spegel av verkligheten utan att behöva hålla sig till verkligheten. Konst kan testa hypotetiska idéer, tänja på gränser, ifrågasätta sanningar och sedan bolla tillbaka det till verkligheten. Det är som en stor, härlig experimentlåda. Konst omfamnar hela livet, högt och lågt. Det är härligt och inspirerande att jobba med.

tidigare utställningar

EKTA
12 maj – 13 augusti 2021

 • KOM HEM, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 113,5 cm
  Bredd 141,5 cm


  Pris 42 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Hammaren, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm


  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Utan titel I, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm


  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Utan titel II, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm


  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Utan titel III, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm


  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • JAG KAN INTE KÄNNA MITT ANSIKTE, 2020

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 56 cm
  Bredd 76 cm


  Pris 11 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Conversation cancelled, 2019

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 22,9 cm
  Bredd 30,5 cm


  Pris 4 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • HARD PRIMITIVE, 2019

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 22,9 cm
  Bredd 30,5 cm


  Pris 4 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • KETTLE, 2019

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 22,9 cm
  Bredd 30,5 cm


  Pris 4 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • VERSE 5, 2019

  EKTA

  Vaxkrita, oljepastell på papper

  Höjd 22,9 cm
  Bredd 30,5 cm


  Pris 4 700 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

EKTA

Under våren och sommaren kommer VERKs showroom fyllas med teckningar av den Göteborgsbaserade konstnären EKTA. Verken kännetecknas av lekfull abstraktion, ett intresse av det omedelbara uttrycket och en förkärlek till det ofullkomliga. Med inspiration från vardagen och en unik förmåga att förena teckningarnas direkthet med blinkningar till konsthistoriens estetik, förstår EKTA sitt arbete som en process som aldrig tar slut.

EKTA (Daniel Götesson, *1978) har tidigt gjort sig ett internationellt namn med sina stora muralmålningar i det offentliga rummet. Under de senaste åren har dock ateljéarbetet och mindre format tagit mer och mer plats. Han har sedan 2005 regelbundet haft utställningar på gallerier, konsthallar och museer i Sverige och utomlands, samt genomfört ett flertal privata och offentliga gestaltningsuppdrag.

EKTA rör sig obehindrat mellan många olika format, material och uttryck. Hans verk omfattar såväl stora muralmålningar och uppdragsverk i det offentliga rummet, såsom målning, skulptur, performance, musik, textila verk och kläder. Hans arbetssätt präglas av lusten att experimentera och nyfikenheten att tänja gränserna, både vad som gäller estetik, material och hantverk. Att ta hänsyn till beprövade tekniker beskriver han sig för rastlös för – de följaktigt oundvikliga misstagen på vägen blir i stället del av den kreativa processen och är ofta de element som leder verken framåt.

I hans motivvärld flyter det abstrakta ihop med det figurativa. Grafiska element, symboler och mönster som är uppbyggda med starka färger och tydliga avgränsningar träder fram som silhuetter framför en vit bakgrund. Men visst kan vi identifiera ansikten, hus, en bil eller en keps… Det till synes lekfullt primitiva innehåller samtidigt tydliga referenser till modernistiska konstriktningar som t ex kubistisk fragmentering, men även till serieteckningar. Dynamiken i verken understryks av att processen förblir synlig med t ex utsuddningar och omtagningar. Den blir som en berättelse som ger verken liv och som tillåter en omedelbar kommunikation med betraktaren.

EKTAs verk saknar aldrig glimten i ögat och har ofta ett humoristiskt inslag, där titlarna kan förstärka våra associationer. Utan hänsyn till traditionella gränsdragningar flyttar han in det vardagliga, ibland trasiga, i konstens finrum och klassisk konst ut i det urbana stadsrummet.

Vid eftertanke framstår en paradox i EKTAs verk: de bär på en flyktighet som hänger ihop med hans arbetssätt och med att han som konstnär värderar processen högre än objektet. På så sätt ponerar hans teckningar en kontrast till VERKs fokus på möbler som varaktiga objekt. Samtidigt är de unika teckningarna i allra högsta grad oersättliga konstobjekt när de väl har lämnat konstnärens hand. Han själv måste gå vidare, det är i skapandet hans konstnärskap ligger. Objekten – konstverken – är bestående föremål för oss som fascineras över den icke sinande kreativiteten.

Johannes Hägglund
4 Februari – 30 April 2021

 • Untitled, 2017

  Johannes Hägglund

  Olja och blyerts på duk

  Höjd 195 cm
  Bredd 245 cm


  Pris 45 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Untitled, 2017

  Johannes Hägglund

  Akryl och olja på duk

  Höjd 210 cm
  Bredd 210 cm

  Pris 40 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

 • Untitled, 2017

  Johannes Hägglund

  Akryl, olja och byerts på duk

  Höjd 210 cm
  Bredd 280 cm

  Pris 50 000 SEK

  Förfrågningar

  Om du är intresserad av att köpa eller har frågor,
  kontakta vår konstkurator Simone Schmid

Johannes Hägglund

I den första utställningen i VERKs showroom presenteras stora energiladdade målningar av Johannes Hägglund, som rör sig på gränsen mellan det figurativa och det abstrakta. De härliga mönster i distinkt grön färgsättning för tankarna till överdimensionerade blad av exotiska växter, som också har inspirerat just denna serie. Med en kärlek för materialitet, energi och rörelse undersöker verken måleriets möjligheter.

Johannes Hägglund (*1993) tillhör en ung generationen svenska konstnärer som utforskar det klassiska medium måleri. Han tog sin masterexamen i fri konst på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2020, och har redan under utbildningstiden haft uppmärksammade utställningar i Sverige och utomlands, samt fått ett flertal stipendier för sitt arbete. Under 2021 kommer hans verk bl.a. att visas på Falsterbo Konsthall. Johannes Hägglund bor och arbetar i Stockholm.

Johannes Hägglunds storskaliga målningar representerar hans entré på den svenska konstscenen för några år sedan. Det går inte att missa den självsäkra attityden som verken med sin storlek och sina starka färger utstrålar. Pendlande mellan det figurativa och det abstrakta tar de för sig och drar oss in i måleriets rum. 

Det är energin i kompositionen och penseldragen som speglar konstnärens rörelse framför duken och utgör målningarnas hjärta. Hägglund är mer intresserad av måleriet och arbetet med att måla än av det är som avbildas. Han arbetar oftast i serier där han väljer en motivvärld som tjänar både som utgångspunkt och begränsning för den konstnärliga processen.  

I Hägglunds konstnärskap finns det ett genuint intresse av handens arbete och hantverket i kontrast till det digitala. Till detta hör att han arbetar själv med alla delar i processen, från att tillverka handgjorda spännramar, spänna och preparera duken till det färdiga verket. Alla delar är viktiga i skapelseprocessen, men det är i själva målandet verket ”föds”. 

Som betraktare kan vi lätt hitta konsthistoriska referenser i Hägglunds formspråk, likaså en blinkning till samtida estetiska uttryck. Bilderna är dock befriade från en koppling till specifika sammanhang och historier. 

Vi får möjlighet att fylla målningarna med våra egna associationer eller att uppleva dem som en symfoni av färg och form istället. Detaljer kan både läsas figurativt, eller alternativt som en påminnelse om måleriprocessen. På så sätt väver konstnären på ett skickligt sätt ihop olika lager av målningens berättelser. 

Vi har medvetet valt ut ett konstnärskap som speglar VERKs värden och första steg i samband med lanseringen. Både möbelkollektionen och konstverken präglas av en kärlek till material och hantverk samt en oräddhet för stora utmaningar och närvaro. Den abstrakta växligheten i konsten får här representera en nystart och grogrund som tänker stort från allra första början. 

Johannes Hägglund är född 1993 och är verksam i Stockholm. Han gick på Gerlesborgsskolan och fortsatte sina studier på Kungliga Konsthögskolan där han tog sin masterexamen i fri konst 2020. Hans verk har visats bl a på Jakobsbergs konsthall, Galerie Forsblom (Helsingfors och Stockholm), Liljevalchs vårsalong, och Konstakademin. Han finns representerad i offentliga samlingar som Dalarna läns landsting och EMMA (Espoo Museum of Modern Art, Finland) samt i privata samlingar.